TAC Sint Kamillus

Het Therapeutisch Activiteitencentrum (TAC) biedt activiteiten voor patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus. Arbeidsmatige activiteiten zijn ook mogelijk voor externen met een psychische kwetsbaarheid.