Stekskesstoet

Co-creatie met HONK, Alvinnenberg & KNEPH en percussiecompositie Bert Peyffers uitvoering
i.s.m. FilharmoniX dirigent Jan Ockerman, compositie Hypeman Sara Moonen

Vrijdag 6 oktober
vanaf 18:30 uur

Van op het binnenplein van Museum M
tot aan het Cultureel Centrum Oratoriënhof

Vrouwe Fortuna is de favoriete majorette en zij leidt de stoet van dansende engelen en tierelierende duivels. De inspiratie voor de STEKSKESSTOET zijn de schilderijen van Dieric Bouts en zijn historische leefwereld. De narratieve verbeeldingen onthullen een veranderend wereld- en mensbeeld in de late middeleeuwen. Voor een XXIste eeuwse mens oogt dit eerder koddig en curieus. Maar de conterfeitsels zijn allegorieën over universele themata die nog zeer actueel zijn.

 

Fenomenen als goed en kwaad /engelen en duivels, lijden, leven en dood, … werden in de creatiefase gepersonaliseerd en geactualiseerd. De STEKSKESSTOET wil een eigen blik op goed en kwaad verbeelden en onderzoeken wat dit vertelt over ons als mens nu en ons wereldbeeld.

 

De STEKSKESSTOET werd gecreërd voor het openingsweekend New Horizons – Dieric Bouts Stadsfestival in atelierweek (3-7 juli) o.l.v. KNEPH. Met Bert Peyffers werd een percussiecompositie gecreëerd. Sarah Moonen componeerde de Hypeman voor de fanfare FilharmoniX Jette.


partners:

New Horizons – Dieric Bouts Festival, KU[N]ST Leuven, HuisvandeMens Leuven, Colora Festival, Masereelfonds Leuven – Bierbeek, Internationaal Comité Vzw, Sint-Pieterscollege Leuven, MetX Movingmusic, Dijlehof, HONK, Alvinnenberg vzw,  Sint-Pieterscollege