Internationaal Comité

De federatie van verenigingen in Vlaanderen & Brussel.

Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen, overal in Vlaanderen en Brussel. Elke verenigingen heeft een eigen, zelfstandige werking en een unieke samenstelling
qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

 

Het IC wilt de samenleving versterken vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie. De focus ligt hierbij op de ‘sleutelthema’s’ participatie, cultuur, onderwijs, tewerkstelling, en zorg en welzijn. Rond elk van deze thema’s gaat de federatie kleine en grotere partnerschappen aan, die bijdragen aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.

Daarom ondersteunt het IC actief de trekkers en actieve leden van onze lidverenigingen. We delen onze afzonderlijke expertise in een ruimer partnernetwerk. Daarmee versterken we hun rol, zowel in hun gemeenschap als in de brede samenleving.